طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه diesel-engined tractor به فارسی diesel-engined tractor یعنی چه

diesel-engined tractor


علوم مهندسى : تراکتور ديزلى

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها