معنی و ترجمه کلمه direct observation به فارسی direct observation یعنی چه

direct observation


ديدبانى مستقيم
علوم نظامى : مستقيما مشاهده کردن

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها