طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه discharge capacity به فارسی discharge capacity یعنی چه

discharge capacity


ظرفيت تخليه بار
علوم نظامى : ظرفيت تخليه بارانداز

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها