طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه discrepant به فارسی discrepant یعنی چه

discrepant


مختلف ،متباين

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها