معنی و ترجمه کلمه disfigurement به فارسی disfigurement یعنی چه

disfigurement


زشتى ،از شکل افتادگى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها