طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه disfranchise (bill of disfranchise) به فارسی disfranchise (bill of disfranchise) یعنی چه

disfranchise (bill of disfranchise)


قانون ـ فقه : حکم يا دستورى که متضمن محروم کردن اشخاص يا امکنه خاص از امکانات و ازاديها و مصونيتهاى معينى باشد

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها