معنی و ترجمه کلمه dog fight به فارسی dog fight یعنی چه

dog fight


علوم نظامى : نبرد جنگنده هاى هوايى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها