معنی و ترجمه کلمه drawknife به فارسی drawknife یعنی چه

drawknife


چاقوى دو دسته


margin: 0 auto; ">

آخرین کلمات ترجمه شده


لینک ها