معنی و ترجمه کلمه drawknife به فارسی drawknife یعنی چه

drawknife


چاقوى دو دسته


تدریس زبان انگلیسی

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها