طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه drill jig به فارسی drill jig یعنی چه

drill jig


علوم مهندسى : الگوى مته کارى

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها