معنی و ترجمه کلمه drilling bit به فارسی drilling bit یعنی چه

drilling bit


علوم مهندسى : سر مته
عمران : مته حفارى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها