طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه ebullioscopy constant به فارسی ebullioscopy constant یعنی چه

ebullioscopy constant


شيمى : ثابت غليان نمايى

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها