طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه echo depth sounder به فارسی echo depth sounder یعنی چه

echo depth sounder


علوم مهندسى : دستگاهى که عمق طنين را مى سنجد

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها