طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه economic goals به فارسی economic goals یعنی چه

economic goals


بازرگانى : اهداف اقتصادى

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها