طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه economic thought به فارسی economic thought یعنی چه

economic thought


تفکر اقتصادى
بازرگانى : انديشه اقتصادى

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها