طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه economic warfare به فارسی economic warfare یعنی چه

economic warfare


جنگ اقتصادى
بازرگانى : مبارزه اقتصادى

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها