معنی و ترجمه کلمه edge coated به فارسی edge coated یعنی چه

edge coated


با روکش لبه اى


margin: 0 auto; ">

آخرین کلمات ترجمه شده


لینک ها