معنی و ترجمه کلمه edgewise به فارسی edgewise یعنی چه

edgewise


از طرف لبه ،بطرف لبه

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها