طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه efface به فارسی efface یعنی چه

efface


امحاء،پاک کردن ،محو کردن ،ستردن ،زدودن
قانون ـ فقه : محو کردن

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها