طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه effective pattern به فارسی effective pattern یعنی چه

effective pattern


منطقه اصابت موثر
علوم نظامى : منطقه اثر موثر

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها