طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه ego-involvement به فارسی ego-involvement یعنی چه

ego-involvement


روانشناسى : خود درگيرشدگى

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها