معنی و ترجمه کلمه eidetic imagery به فارسی eidetic imagery یعنی چه

eidetic imagery


روانشناسى : تصوير ذهنى روشن

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها