طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه ejection seat به فارسی ejection seat یعنی چه

ejection seat


صندلى هواپيما که در مواقع اضطرارى شخص را از هواپيما بخارج پرتاب ميکند

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها