طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه elective affinity به فارسی elective affinity یعنی چه

elective affinity


ميل ترکيبى

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها