طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه elevator به فارسی elevator یعنی چه

elevator


از جا کندن( کشتى)،بالا دهنده لوله ،سکان تعادل ،اسانسور،بالابرنده ،بالابر
علوم مهندسى : اسانسور
عمران : اسانسور
ورزش : از جا کندن
علوم هوايى : مکان افقى متحرک ،سکان بالا دهنده
علوم نظامى : سکان بالا ده نده

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها