طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه embrocate به فارسی embrocate یعنی چه

embrocate


روغن مالى کردن ،تدهين کردن ،شستشو دادن

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها