طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه emptiness به فارسی emptiness یعنی چه

emptiness


تهى بودن ،خالى بودن ،بيهودگى
روانشناسى : پوچى

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها