طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه emulous به فارسی emulous یعنی چه

emulous


هم چشمى کننده ،رشک برنده ،طالب

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها