طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه encephalization quotient (eq) به فارسی encephalization quotient (eq) یعنی چه

encephalization quotient (eq)


روانشناسى : بهر مغزى شدن

کلمات کلیدی :





آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها