معنی و ترجمه کلمه end item به فارسی end item یعنی چه

end item


اقلام عمده ،وسيله عمده ،دستگاه کامل کالاى مورد نياز
علوم نظامى : کالاى ضرورى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها