معنی و ترجمه کلمه energy conversion efficiency به فارسی energy conversion efficiency یعنی چه

energy conversion efficiency


علوم هوايى : راندمان تبديل انرژى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها