طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه enigmatize به فارسی enigmatize یعنی چه

enigmatize


معماگفتن ،برمزگفتن ،بشکل معمادراوردن

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها