طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه enlisted man (usn) به فارسی enlisted man (usn) یعنی چه

enlisted man (usn)


علوم دريايى : - rating

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها