طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه enroute personnel به فارسی enroute personnel یعنی چه

enroute personnel


افراد پيوسته به يکان حين حرکت براى عمليات
علوم نظامى : افراد منتسب

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها