طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه ensnarl به فارسی ensnarl یعنی چه

ensnarl


ensnare(،entrap، )= snareبدام انداختن ،بغرنج کردن ،گوريده شدن ،خشمگين کردن

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها