معنی و ترجمه کلمه enter into an agreement به فارسی enter into an agreement یعنی چه

enter into an agreement


قانون ـ فقه : قراردادى را منعقد کردن

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها