معنی و ترجمه کلمه epidermic به فارسی epidermic یعنی چه

epidermic


مربوط به پوست برونى ،بشره اى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها