معنی و ترجمه کلمه equipments به فارسی equipments یعنی چه

equipments


لوازم
شيمى : تجهيزات
بازرگانى : تجهيزات

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها