معنی و ترجمه کلمه err به فارسی err یعنی چه

err


خطاکردن ،دراشتباه بودن ،غلط بودن ،گمراه شدن ،بغلط قضاوت کردن

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها