طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه essentially به فارسی essentially یعنی چه

essentially


اصلا"،دراصل ،ذاتا"،بطور ضرورى ،واقعا"

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها