معنی و ترجمه کلمه evolutionism به فارسی evolutionism یعنی چه

evolutionism


اعتقاد به تکامل ،اصول ترقى و تکامل تدريجى
قانون ـ فقه : روش فکرى کسانى که در جميع امور معتقد به سير تکاملى هستند
روانشناسى : تکامل گرايى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها