طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه exemption from taxation به فارسی exemption from taxation یعنی چه

exemption from taxation


قانون ـ فقه : معافيت از ماليات

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها