طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه exhibition به فارسی exhibition یعنی چه

exhibition


نمايش ،ارائه ،نمايشگاه ،حقوق تقاعد
روانشناسى : نمايش
بازرگانى : ارائه

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها