طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه explicit rent به فارسی explicit rent یعنی چه

explicit rent


اجاره دارى کردن
قانون ـ فقه : اجاره بها

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها