طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه fabricated language به فارسی fabricated language یعنی چه

fabricated language


زبان ساختگى
کامپيوتر : زبان ساختگى

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها