معنی و ترجمه کلمه faced به فارسی faced یعنی چه

faced


صفحه دار،رودار

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها