طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه faculty of observation به فارسی faculty of observation یعنی چه

faculty of observation


قوه مشاهده ،بينش ،مشاهدات جوى

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها