طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه fallible به فارسی fallible یعنی چه

fallible


جايز الخطا،اشتباه کننده
علوم مهندسى : جايزالخطا
قانون ـ فقه : جايز الخطا

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها