طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه false or asternal ribs به فارسی false or asternal ribs یعنی چه

false or asternal ribs


دنده هاى کاذب

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها