طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه falter به فارسی falter یعنی چه

falter


گيرکردن ،لکنت زبان پيدا کردن ،با شبهه وترديد سخن گفتن ،تزلزل يا لغزش پيداکردن

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها