معنی و ترجمه کلمه farcie به فارسی farcie یعنی چه

farcie


)farci(دلمه کرده ،پرکرده ،به زورچپانده

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها